AKTUALNOŚCI

Kolejne dwa duże sklepy z nowoczesnym systemem Conveni-Pack

W czasach stałego wzrostu ceny energii elektrycznej system Conveni-Pack zyskuje coraz większą popularność. W ostatnim okresie kolejni inwestorzy zdecyowali się na zainstalowanie tego rozwiązania. Przypominamy, że idea unikatowego rozwiązania Conveni-Pack polega na wykorzystaniu do ogrzewania sklepu energii odprowadzanej z urzadzeń chłodniczych, która w tradycyjnych systemach jest bezpowrotnie tracona. Te same jednostki wewnętrzne, które zimą grzeją, […]

Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego zakończona

Jako podwykonawca firmy Skanska w ramach inwestycji „Przebudowa budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego” wykonaliśmy instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W ramach instalacji zamontowaliśmy 10 central wentylacyjnych sterowanych niestandardową automatyką, z regulacją wydajności poprzez przetworniki ciśnienia i przetworniki CO2 w zależności od aktualnego zapotrzebowania, 5 agregatów skraplających obsługujących chłodnice w centralach wentylacyjnych, […]

Nasza firma przystąpiła do projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie”

Nasza firma przystąpiła do projektu „Nauka i biznes to dobre połączenie” realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zgodnie z Umową nr UDA-POKL.08.02.01-08-003/12 w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.2 „Transfer wiedzy” Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” jest współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego.